Mobilni reklamni pano Zagorje

Vaša poruka točno tamo gdje ju želite

Mobilni reklamni pano

Mobilno oglašavanje dopire u sva područja gdje je vaša potencijalna publika:

  • tamo gdje žive, rade ili se opuštaju
  • gdje putuju i kupuju
  • gdje se okupljaju ili na mjestima gdje dnevno migriraju
Cijena na upit

Ovisno o željama i potrebama klijenta (premještanje na više lokacija, vožnja gradom i slično).

Mobilni reklamni pano